Notes de premsa

Sector serveis – canvis i adaptació en el futur

A l’octubre passat, s’ha presentat un estudi* sobre canvis i tendències en el sector serveis, analitzant essencialment l’impacte de les noves tecnologies, les transformacions socials i els estils de vida i consum sostenibles sobre els serveis i, per altra banda, en quina mesura es veuran afectades les necessitats dels clients per aquests canvis.

Conclusió de l’estudi: Els serveis del futur aniran d’acord amb els canvis en els hàbits de consum dels clients. S’adaptaran de manera dinàmica i flexible a les noves necessitats enfocant-se en primer lloc en les persones. Solucions intel·ligents, escalables a nivell individual i personal, crearan la base per a optimitzar l’economia de temps i resultats, la qual cosa es traduïx en una millora de la qualitat de vida. La manera de com es materialitza la relació entre client i proveïdor del servei, serà el punt clau per a obtenir èxit econòmic.

També cal tenir en compte que els clients, tant particulars com empreses, estaran cada vegada millor informats i seran més exigents a l’hora de sol·licitar un servei. Segons els sondejos realitzats es registrarà un major dinamisme en el mercat de serveis, sobretot en vista del desenvolupament demogràfic, els estils de consum individualitzats, la creixent globalització així com la velocitat dels avanços tecnològics. Segons l’estudi en qüestió és aquí on sorgiran a mitjà termini noves exigències, així com noves estructures de demanda i oferta.

*Estudi realitzat per “X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign”, Berlín

(Trobat a www.callcenterprofi.de)

 

Esta entrada también está disponible en: Català Spanish English