Destacats

Primeres atencions telefòniques en situacions d’emergència

móvil

 

 

 

 

Rebre el suport immediat en situacions d’emergència és de vital importància durant les 24 hores inicials a un succés. Personal qualificat en primeres atencions psicològiques s’encarreguen d’això en l’escenari de l’adveniment i en llocs on s’acullen a les víctimes afectades d’incidents o familiars i reunits d’aquests. La rapidesa amb que es transmet informació veraç tranquil·litza als afectats davant possibles rumors o especulacions.

Una part primordial de l’atenció urgent, i gairebé invisible, la realitzen els teleoperadors de call centers designats en les línies telefòniques operatives que s’activen amb la missió d’informar oportunament. Proporcionar a cada persona una informació transparent sobre l’esdeveniment i facilitar, a l’organització que estableix els protocols d’atenció, estadístiques sobre les trucades detallant quantitat de trucades ateses, durada de les mateixes, horaris, tipus de trucada i, si es requereix per protecció civil la localització d’aquestes.

La utilitat de la informació permet establir prioritats, detectar demandes específiques, reforçar l’atenció en determinades franges horàries, etc., per així minimitzar, en la mesura possible, la probabilitat d’incertesa social.

icono botón ayudaTELÉFONO PERMANENTE presta el servei de recepció de trucades en situacions de crisis segons les instruccions i protocol d’actuació marcat per cada circumstància, en molt diversos sectors, per solucionar casos excepcionals relacionats amb la salut, medi ambient, normatives, etc., agilitant l’engegada de qualsevol mesura de seguretat en circumstàncies de risc per a la població.

La nostra missió per reforçar la comunicació i ajuda informativa és facilitar números de telèfon de Xarxa Intel·ligent (900, 901, 902, 806), telèfons amb prefixos d’Espanya així com de qualsevol país del món exclusiu per atendre en aquestes circumstàncies totes les seves trucades de manera personalitzada, independentment del volum o horari en què aquestes es produeixin. També existeix l’opció d’enviament de missatges al dispositiu mòbil, e-mail immediat i desviament de trucades 24 hores del dia a TELEFONO PERMANENTE o quan convingui, ja sigui per una absència temporal, cobrint les hores fora d’horari habitual o uns altres.

Important recomanació de Direcció general de Protecció civil i emergències :

“En casos d’emergència conèixer algunes pautes d’autoprotecció ajuda a prendre mesures que poden afavorir tant la seva seguretat com la dels altres.”

Esta entrada también está disponible en: Català Spanish